Opbygning af UPS stationær batterier

LIFE
Dette batteri er opbygget vha. rørcelle teknologi med flydende elektrolyt. Batterierne er tilgængelige i alle pladekonstruktioner og med kapaciteter op til 4000 Ah.

RACE
Dette batteri er opbygget vha. den avancerede AGM teknologi. Elektrolytten absorberes i glas-filt måtter, som samtidig fungerer som separatorer. Batteriet er 100% spild, lækage- samt vibrationssikret. Batteriets antal op- og afladninger fremgår af det enkelte produkt. Batteriet har optimale forbrugsegenskaber ved cyklisk drift. Batteriet har 5-7 års design life.

CORE:
Dette batteri er opbygget vha. den avancerede AGM teknologi. Elektrolytten absorberes i glas-filt måtter, som samtidig fungerer som separatorer. Batteriet er 100% spild, lækage- samt vibrationssikret. Batteriets antal op- og afladninger fremgår af det enkelte produkt. Batteriet har optimale forbrugsegenskaber ved stand by. Batteriet har 10-12 års design life.

EDGE
Dette batteri er opbygget vha. af GEL teknologi med fast elektrolyt mellem pladerne. GEL teknologien er kendetegnet ved lav vedligehold, lang levetid og gode cykliske egenskaber.